روزمرگی های ملایم

گاه نوشت ها و روزمرگی های شخصی امید آقایی ، یک توسعه دهنده وب

عیدانه

شیرین ترین عیدی فقط میتواند لب های تو باشد …

پ ن : …

سیزده

کاش دروغ ۱۳ ات “دوستت دارم” باشه …
پ ن : …

۱۷ دی

زندگی باید ۹:۲۰ بعد از ظهر این جمعه لعنتی شروع میشد …
تا قبل از ۱۱:۵۶ هم باید تموم میشد …
پ ن : …

اشتیاق

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند
و من دانم
و دل داند
و من

پ ن : مولانا …

نقشه

نقشه را تا زدم …

و تو حالا فقط چند سانتی متر بیشتر با من فاصله نداری …

پ ن : …