توهم

by امید

همه درون خود ، توطعه را دوست دارند …

پ ن : رمز داوینچی …