دات ای ار

بعد از چند سال بلاگ نویسی و بعد از ۳ بار بلاگ عوض کردن بلاخره من هم آدم شدم و آرشیو رو هم منتقل کردم به سرور جدید حالا هر چی …