بیداری

الان فقط من بیدارم و فاحشه های شهرم … آنها چشم به راه  … من هم چشم به راه  … که وقتی خسته و کوفته بر می گردد خانه … کسی چشم به راهش باشد … پ ن : …چه فرقیست میان ما ؟  …