روز بلاگ

امروز ایرانی و دیروز خارجی یعنی ۳۱/۸/۲۰۰۸ میشه چهارمین سالگرد روز وبلاگ ها … سایت رسمی روز بلاگ سایت مسابقات انتخواب بهترین وبلاگ ها از میان ۱۶ کشور جهان