خودکار

بعضی مواقع هست که … خودکار به جنس کاغذ بستگی داره … پ ن : …