جک …

+ : من جک (لطیفه!) نمی گم … – : من هم نمی خندم … پ ن : ندارد …