بزرگ منش

” من دست رد به سینه هیچ کس نخواهم رد … مگر آنکه ، دستم روی سینه کس دیگری باشد … ” پ ن : تحسین حاظرین …