و بالاخره بعد از ۷ سال …

و بالاخره بعد از ۷ سال ، امشب دیگه تصمیم کبری رو گرفتم … امشب اولین کامپیوتری که خریدم رو دارم میدم به یک استاد دانشگاه که سر کلاس برای دانشجو هاش تکه تکه کنه … کامپیوتری که که قبل از خریدنش ، تصورم این بود که توی اون جعبه ، چند تا پوشه زرد […]