ولنتاین

خجسته سالروز شکوفایی و مهرورزی دوسدختر داران میهن اسلامی ، به شما دوست عزیزی که همین الان از راه پیمایی اومدی مبارک . امیدوارم کادوی ارزون خریده باشی و کادوی گرون گرفته باشی و الان خر کیف باشی … پ ن : ولنتایم !!! …