مادربزرگانه

مادربزرگ : بیا که همای خوشبختی اومده بشینه رو سرت … زن عمو : توی حموم ؟! مادربزرگم ، دختر برادرش رو برای پسرش که میشه عموی من ، توی حمام خاستگاری کرده … پ ن : چی توقع دارید الان ؟! …