توهم

این آکواریوم کوچکتر از آنیست که تحمل دو تا پک دیگر را داشته باشد … شاید باید همینجا تمام میشد … درست جایی که دلتنگیهایمان سبب شد … اینجا دیگر جای کافی برای شنا کردن ندارد … اینجا دیگر حتی آکواریوم هم نیست … پ ن : این حافظ هم موجودیست ها …