کمی فلسفی : فرضیه کمال

میگن آقای مصباح طرفدار این قضیه بوده و می گفته که انسان عقل ناقصی داره و نیازمند به خدا هستش برای ادامه حیات . و البته اقای بهشتی هم این قضیه رو رد می کنه و سوالی مطرح می کنه : ” آیا شما با این عقل ناقص خود ، چنین گذاره ای را مطرح […]