یادبود دوم خرداد

خوشحالم که اولین باری که وارد ورزشگاه آزادی شدم ، به این دلیل بود . از طرفی حضور نداشتن خود میر حسین کمی برام ناراحت کننده بود ، ولی در عوض حضور خاتمی و رهنورد و … باعث شد خاطره خیلی خوبی باشه … پ ن : مرسی نگار بابت خبر …