مهم نیست

برام سیاست و این چیزای این کشور مهم نیست ، برام زندگی کردنم و ارزشهام مهمه . حالا میر حسین رای بیاره یا نه زیاد فرقی نمی کنه ، درسته که ناراحت میشم ، همونجوری که وقتی خاتمی انصراف داد ناراحت شدم . ولی این ارزشهام رو تغییری نمیده . همونجوری که هنوز هم خاتمی […]