یا کلا

این اعتراضات برای خیلی ها جنبه نشون دادن عقایدشون رو داره . برای بعضی ها هم جنبه تفریح و اینا ، من شخصا دخترا و پسرایی رو دیدم که صبح رفتن آرایشگاه که عصر برن راهپیمایی و یا پسر هایی که به جای شعار ، شماره میدن . حتی دوستی میگفت که دوستش صبح میره […]