تو

گور پدر تقویم ها … پاییز من ، با تو آغاز شد … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد … پ ن : …