امیدانه

یک وقت هایی هست که آدم تولدش است … الان از آن وقت هاست … همین … پ ن : چیز مبارکی میان ما نیست … پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات ، امروز تولدم است … پ ن : …