روزگاری

پ ن : لذت دارد ، وقتی روی برنامه هستم … پ ن : رفتم این رو هم خریدم ، شاد و سرخوش … پ ن : …