تو

و بالاخره آرام گرفتم … میان بازوانش … پ ن : برای ثبت در خاطرات  … پ ن : …