چهارشنبه سوری

با هر دید و منطقی که به نظرم میرسه ، فکر می کنم … باز هم نمی فهمم این صداها یعنی چی … پ ن : مسخره … پ ن : …