نیست

وقتی کمی سخت می شود … شروع می کنیم برای خودمان دلخوشی های الکی درست می کنیم … پ ن : همان حکایت فاصله … پ ن : …