شهزاده

شهزاده رویای من شاید تویی … اون کس که شب در خواب من آید تویی … پ ن : شهزاده با صدای شهاب حسینی … پ ن : …