وبلاگ

داشتم فکر می کردم که چند نفری آشنا این جا رو می خونن … و خب من که اون ها رو دعوت نکردم ، پس دیگه مهم نیست … اینجا رو دوست دارم ، با تمام چرندیاتش ، با اراجیفی که نمایه خودم هستند … پ ن : مشکل قسمت نظرات رو هم حل کردم […]