ندارد

لااقل برای دلخوشی چشمانم هم که شده … خودی نشان بده … پ ن : دوباره اتفاق افتاد… پ ن : …