جریان

این مقوله که همه چیز می گذره رو همه باید قبول کنن . یه پروسه زندگی اتفاق می افته ، حالا چه خوب چه گند ، بعد یه سیکل روزمرگی انفاق می افته  که غالبا توش هیچ اتفاقی نمی افته ، حالا یه عده ای هم این وسط به اسم هیجان و این چرندیات خودشونو […]