امید

یک وقت هایی هست که آدم تولدش است … الان هم یکی از آن وقت هاست … پ ن : امروز هم تولدم است ، برای ثبت در خاطرات … پ ن : …