راه و رسم

من “اهدنا الصراط المستقیم” خودم هستم … حتی اگر راه راست من ، راه کج شما باشد … پ ن : …