وفاداری

سالواتوره : وفاداری چیز بدیه ، وقتی وفادار میمونی همیشه تنهایی … پ ن : سینما پارادیزو