اسنتلی کوبریک

زنی که قلب خودش رو در گرو جوانی یونیفرم پوش میذاره… باید آماده باشه که زود به زود معشوقش رو عوض کنه… وگرنه زندگی پر از غم و اندوهی خواهد داشت… پ ن : …