روزمرگی های ملایم

گاه نوشت ها و روزمرگی های شخصی امید آقایی ، یک توسعه دهنده وب

Category: روزنوشت

حسرت

در دلم حسرت هم صحبتی ات هست ولی … سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم ؟ پ ن : نظری به گمانم … پ ن : …

سیاسی

در این دیپلماسی سرد بین ما ، تنها گزینه روی میز “دوستت دارم” است … پ ن : …

هاینریش بل

هر چیزی میتواند مرا شاد کند … ولی هیچ چیز جز تو نمیتواند غم مرا از بین ببرد … پ ن : …

شهریار

دقیقا اونجا که شهریار میگه : کس نیست در این گوشه فراموشتر از من … پ ن : …

عیدانه

شیرین ترین عیدی فقط میتواند لب های تو باشد … پ ن : …