روزمرگی های ملایم

گاه نوشت ها و روزمرگی های شخصی امید آقایی ، یک توسعه دهنده وب

Category: روزنوشت

سیزده

کاش دروغ ۱۳ ات “دوستت دارم” باشه … پ ن : …

۱۷ دی

زندگی باید ۹:۲۰ بعد از ظهر این جمعه لعنتی شروع میشد … تا قبل از ۱۱:۵۶ هم باید تموم میشد … پ ن : …

اشتیاق

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من داند و من دانم و دل داند و من پ ن : مولانا …

نقشه

نقشه را تا زدم … و تو حالا فقط چند سانتی متر بیشتر با من فاصله نداری … پ ن : …

تولد

یک روز هایی هست که آدم تولدش است … امروز هم ، باز از همان روزهاست … پ ن : فقط برای ثبت … پ ن : …