روزمرگی های ملایم

گاه نوشت ها و روزمرگی های شخصی امید آقایی ، یک توسعه دهنده وب

Category: تصاوير

و نه گذاشتی زندگی کنم

  تو نه من رو کُشتی و نه گذاشتی زندگی کنم … پ ن : …

حالت چطوره ؟

هر بار خواستم بگویم دوستت دارم، گفتم “حالت چطوره؟» و من تو را خیلی «حالت چطوره؟» … پ ن : …  

رویا

تلاش

پ ن : وقتی به کلام نمی اید … پ ن : …

نا‌گفته

پ ن : داستان آن شب ما هم ، با خودمان دفن خواهد شد … پ ن : …