روزمرگی های ملایم

گاه نوشت ها و روزمرگی های شخصی امید آقایی ، یک توسعه دهنده وب

تولد

یک روز هایی هست که آدم تولدش است …

امروز هم ، باز از همان روزهاست …

پ ن : فقط برای ثبت …

پ ن : …

پاییز

چیزی نمیگویم …

فقط بدان که پاییز با تو نسخه بهتری خواهد بود …

پ ن : …

۴۰۳۵

وجب به وجب جاده میان مان را بار ها مرور کرده ام …

تو درست پشت ۴۰۳۵امین پیچ جاده ای …

پ ن : …

بی زمانی

از نیمه شب گذشته است و ۲۹ اسفند ۹۴ هم تمام شده .
اما هنوز ۱ فروردین ۹۵ شروع نشده .
الان درست زمان بی زمانسیت …
چیزی میان رفتن و ماندن …

پ ن : سال بهتری پیش روست …
پ ن :‌…

حرف قشنگ

دیگر حرف قشنگی برای گفتن به تو ندارم …

به گمانم وقتش رسیده خم شوم و ببوسمت …

پ ن : …