روزمرگی های ملایم

گاه نوشت ها و روزمرگی های شخصی امید آقایی ، یک توسعه دهنده وب

حسرت

در دلم حسرت هم صحبتی ات هست ولی …

سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم ؟

پ ن : نظری به گمانم …

پ ن : …

سیاسی

در این دیپلماسی سرد بین ما ، تنها گزینه روی میز

“دوستت دارم” است …

پ ن : …

هاینریش بل

هر چیزی میتواند مرا شاد کند …

ولی هیچ چیز جز تو نمیتواند غم مرا از بین ببرد …

پ ن : …

شهریار

دقیقا اونجا که شهریار میگه : کس نیست در این گوشه فراموشتر از من …

پ ن : …

عیدانه

شیرین ترین عیدی فقط میتواند لب های تو باشد …

پ ن : …