کمک

by امید

داریم روی یک سلسله وبسایت کار می کنیم که با هم ارتباط دارن

یعنی اینکه فعالیت شما در یکی توی هویت شما در بقیه هم تاثیر داره

سایت ها هم از همه نوع هستند … از شبکه اجتماعی گرفته تا فایل شرینگ

کل سیستم هم مبتنی بر وب ۲ هستش … فکر کنم این بزرگترین سیستم وب ۲ ایرانی باشه که تا حالا نوشته شده

توی بعضی زمینه ها اگر کسی باشه که کمکمون کنه سرعت کار خیلی بیشتر میشه

چون با این وضع نه به این کار میرسم نه کارای دیگه نه کتابم نه …

اگر کسی مایل به همکاری بود خبر بده … تخصص خاصی هم مد نظر نیست