قلن چی

by امید

به نام خدا . امید آقایی هستم … امسال چون کانون قلن چی ثبت نام نکردم ریدم …

از هم اکنون به کانون بیایید … همون چند چند ۸۶۸۶ …

پ ن : رتبه دقیقا مثل مسواک و حوله یک چیز خصوصیه …