بد آموزی

by امید

توی سریال دکتر قریب یک قسمتی بود که تازه این یارو برگشته بود ایران

دختره رو توی کلاس خواهرش میبینه و دعوتش می کنه به بستنی و …

این قضیه کافی شاپ رفتن ها هم دقیقا از همین جا آب میخوره …

پ ن : اون موقع گشت ارشاد و اینا کجا بودن ؟

پ ن : نقد کردن من جنبه مثبت نداره … به نیت گند زدن به اعصاب نقد می کنم …