بهشت

by امید

دوست داشته خواهم شد … بالاخره روزی …

در بهشت شاید … ولی جایش که فرقی نمی کند … می کند ؟

پ ن : ‌و روزی خواهد رسید که فاحشه های شهر من ، شبها را آسوده می خوابند …

پ ن : همیشه پای یک زن در میان است : میشه یک مرد رو تا ۱۰۰ بار خر کرد ، من خودم شمرده ام …