خند

by امید

کیوسک راست میگه … آدما خیلی میتونن متفاوت باشن وقتی نیستن …

وجه مشترک همه این صفحه ها رو در نظر بگیرید … وقتی آدمی ادعای رفیق بازی می کنه … وقتی آدم دیگه ای ادعای از منجلاب در آوردن کسی رو می کنه … وقتی آدم دیگه ای ادعای رو راستی و سادگی می کنه و وقتی آدم دیگه ای ادعای بزرگی و با سیاستی می کنه … و وقتی آدم های دیگه ای …

وجه مشترک همه این اپیزود ها برای من یک خند بیشتر نیست … لبخند ، نیش خند ،‌ پوزخند …

پ ن : ببخشید اگر باور شدم …