کلاس ۳۰۲ – ادبیات

by امید

استاد شعر ” صد دفعه ، هر دفعه ، من زدم عربده ، گفتم تو سروری ، سر تری از همه ” چه آرایه ادبی داره ؟

استاد : آرایه مزه پراکنی !!

پ ن : حالم رو به هم می زنید …