خسته

by امید

شوخی نکن …

چشم خسته ، بسته می شود …

قلب خسته اما … می ایستد …

پ ن : جای ریسک نمانده …