تبریک

by امید

به تو تبریک میگم … گم شدن رو …

پ ن : چاوشی ، یک شاخه نیلوفر  …