ودیعه

by امید

هر چقدر هم که مسخره باشه / باشم … باز هم این سه نقطه هایت را از من داری …

به مصداق گذشته ، حالا هرچه گرم تر ، تلختر …

پ ن : تو طلب کن …

پ ن : آرشیو : روزی در حصرتش خواهید ماند …