کمی فلسفی : فرضیه کمال

by امید

میگن آقای مصباح طرفدار این قضیه بوده و می گفته که انسان عقل ناقصی داره و نیازمند به خدا هستش برای ادامه حیات .

و البته اقای بهشتی هم این قضیه رو رد می کنه و سوالی مطرح می کنه :

” آیا شما با این عقل ناقص خود ، چنین گذاره ای را مطرح می کنید ؟ ”

و به بیان دیگه ای ، بزرگی گفته که این جهان ، جهان شک ئ تردید است و در آن یقین نیست .

و سوال شده که : ” شما به این گذاره یقین دارید ؟ ”

و به بیان دیگه ، من می گویم که دروغ گویم . هستم ؟

پ ن : بازم تو بردی عزیزم …