بهانه

by امید

گاهی وقت هاست که دلمان بهانه می خواهد …

الان ، درست از آن وقت هاست …