شیرازی

by امید

” چششمامو میخوای چه کنی ؟ بی حیا پسر … ”

پ ن : با ریتم قری خوانده شود …

پ ن : مسخره …