می ترسم

by امید

من تنها ناراحتم و می ترسم …

نه از این ۴ سال پیش رو … که از این چیزی که دارد اتفاق می افتد …

ورود به عصر جدید حکومت الهی مبارک …

پ ن : ۳۵ درجه

پ ن : ندارد عزیزم …