چیذر

by امید

dsc_00351

پ ن : امام زاده علی اکبر ، چیذر …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …