آتش بازی

by امید

نگاه کن …

دنیا شبیه چهارشنبه سوری است …

من آتش می گیرم … تو از روی من می پری …

پ ن : ف.حقوردیان …

پ ن : دارد عزیزم … دارد …