خلاصه ام

by امید

animated,black,gray,quote,text,typography-c33a6fd80855fbbcb2bb76b314e27d7c_h

پ ن : اینگونه ام … همین …

پ ن : همینم …